Sotuvchi bu kim?


O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 2 iyundagi “Elektron tijoratda bitimlarni amalga oshirish tartibnin yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’grisida” 185-son qarori bilan tasdiqlangan  Eletktron tijoratni amalga oshirish qoyidalariga muvofiq  sotuvchi axborot tizimlaridan foydalangan holda tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) sotuvchi tadbirko faoloyati sub’ekti deb belgilangan.