Axborot vositachi deb kim xisoblanadi?


O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 2 iyundagi “Elektron tijoratda bitimlarni amalga oshirish tartibnin yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’grisida” 185-son qarori bilan tasdiqlangan  eletktron tijoratni amalga oshirish qoyidalariga muvofiq  axborot vositachi  elektron tijoratda elektron hujjatlar va xabarlar aylanishi bilan bogliq xizmatlar ko’rsatuvchi yuridik shaxs deb belgilangan.