Elektron tijorat bu nima?


O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 2 iyundagi “Elektron tijoratda bitimlarni amalga oshirish tartibnin yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’grisida” 185-son qarori bilan tasdiqlangan  eletktron tijoratni amalga oshirish qoyidalariga muvofiq electron tijorat axborot tizimlaridan foydalangan holda tuziladigan shartnomaga muvofiq amalga oshiriladigan tovar (ishlar, xizmatlar) oldi-sotdisi deb belgilangan.