FAQ

02
Sotuvchi bu kim?

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 2 iyundagi “Elektron tijoratda bitimlarni amalga oshirish tartibnin yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’grisida” 185-son qarori bilan tasdiqlangan  Eletktron tijoratni amalga oshirish qoyidalariga muvofiq  sotuvchi axborot tizimlaridan foydalangan holda tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) sotuvchi tadbirko faoloyati sub’ekti deb belgilangan.

02
Axborot vositachi deb kim xisoblanadi?

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 2 iyundagi “Elektron tijoratda bitimlarni amalga oshirish tartibnin yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’grisida” 185-son qarori bilan tasdiqlangan  eletktron tijoratni amalga oshirish qoyidalariga muvofiq  axborot vositachi  elektron tijoratda elektron hujjatlar va xabarlar aylanishi bilan bogliq xizmatlar ko’rsatuvchi yuridik shaxs deb belgilangan.

01
Elektron savdo maydonchasi, elektron xabar, elektron vosita, elektron shartnoma va elektron hujjat bu nima?

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 2 iyundagi “Elektron tijoratda bitimlarni amalga oshirish tartibnin yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’grisida” 185-son qarori bilan tasdiqlangan  eletktron tijoratni amalga oshirish qoyidalariga muvofiq: 

 

01
Elektron tijorat bu nima?

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 2 iyundagi “Elektron tijoratda bitimlarni amalga oshirish tartibnin yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’grisida” 185-son qarori bilan tasdiqlangan  eletktron tijoratni amalga oshirish qoyidalariga muvofiq elektron tijorat axborot tizimlaridan foydalangan holda tuziladigan shartnomaga muvofiq amalga oshiriladigan tovar (ishlar, xizmatlar) oldi-sotdisi deb belgilangan. 

01
Elektron tijorat ishtirokchisi bu kim?

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 2 iyundagi “Elektron tijoratda bitimlarni amalga oshirish tartibnin yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’grisida” 185-son qarori bilan tasdiqlangan  eletktron tijoratni amalga oshirish qoyidalariga muvofiq elektron tijorat ishtirokchisi elektron tijoratda tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) sotuvchi yoki ularning xaridori bo’lgan yuridik yoki jismoniy shaxs deb belgilangan.